Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Regulačná technika | Staršie prístroje
KS 40

KS 40


Staršia generácia regulátora - nahradený novou generáciou KS40-1
 • Jednoduché ovládanie
 • Výrazný LED displej
 • Ľahká montáž
 • Spoľahlivá funkčnosť aj v extrémnom prostredí
 • Samooptimalizácia PID parametrov
KS 50

KS 50


Staršia generácia regulátora - nahradený novou generáciou KS50-1
 • Jednoduché ovládanie
 • Výrazný LED displej
 • Ľahká montáž
 • Spoľahlivá funkčnosť aj v extrémnom prostredí
 • Samooptimalizácia PID parametrov
 • Funkcie pre aplikácie v plastikárskom priemysle
KS 90

KS 90


Staršia generácia regulátora - nahradený novou generáciou KS90-1
 • Kompaktný priemyselný regulátor
 • Jednoduché ovládanie, výrazný LED displej
 • Dokonalý regulačný algoritmus so samooptimalizáciou
 • Zásuvný modul s ľahkou montážou
 • Spínací regulátor alebo spojitý regulátor s dvomi relé pre limit alebo alarm
 • Dva binárne riadiace vstupy s voliteľnou funkciou
 • Programátor s desiatimi segmentami
 • Druhý analógový vstup pre pomerovú reguláciu, externú žiadanú hodnotu alebo polohu ventilu
 • Prepínanie ruka / automat
KS 92

KS 92


Staršia generácia regulátora - nahradený novou generáciou KS92-1
 • Jednoduché ovládanie a nastavenie formou dialógu
 • Univerzálne prevedenie so spínacími i spojitým výstupom
 • Programátor s funkciou vyhľadávania
 • Krytie čelného panela IP 65
 • Komunikačná linka na čelnom paneli aj na zadnej svorkovnici
KS 94

KS 94


Staršia generácia procesního regulátora - iba repase a opravy
Nahradený novou generáciou KS92-1 alebo KS98-2
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny, pomeru a ďalších procesných veličín
 • Univerzálny vstup pre termočlánky L,J,K,N,S,R,T,W,E, odporový teplomer Pt 100, odporový vysielač, napätie alebo prúd
 • Voľne programovateľné textové pole na displeji
 • Programátor s 3 x dvadsiatimi segmentami a štyrmi riadiacimi výstupmi
 • Čelný komunikačný port pre ľahké nastavenie z PC pomocou programu ET/KS 94
 • Voliteľne komunikácia RS485 s protokolom ISO 1745
 • Špičkový prístroj z pôvodnej výrobnej rady PHILIPS
 • Tisíce úspěšných aplikácií po celom svete
KS 94 Profibus a KS 94 Inerbus

KS 94 Profibus a KS 94 Inerbus


Staršia generácia procesního regulátora - iba repase a opravy
Nahradený novou generáciou KS92-1 alebo KS98-2
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny, pomeru a ďalších procesných veličín
 • Univerzálny vstup pre termočlánky L,J,K,N,S,R,T,W,E, odporový teplomer Pt 100, odporový vysielač, napätie alebo prúd
 • Voľne programovateľné textové pole na displeji
 • Programátor s 3 x dvadsiatimi segmentami a štyrmi riadiacimi výstupmi
 • Čelný komunikačný port pre ľahké nastavenie z PC pomocou programu ET/KS 94
 • Špičkový prístroj z pôvodnej výrobnej rady PHILIPS
 • Tisíce úspěšných aplikácií po celom svete
KS 98 a KS 98+

KS 98 a KS 98+


Staršia generácia multifunkčného regulátora
Iba repase a opravy - nahradený novou generáciou KS98-2
 • Vhodný pre reguláciu pecí, systémov vzduchotechniky, pasterizačných jednotiek atď.
 • Vnútorná štruktúra jednoducho zostavená z funkčných blokov v grafickom editore
 • Počet regulačných okruhov obmedzený iba výpočtovým výkonom a pamäte prístroja
 • Zreteľný grafický displej, užívateľské stránky a menu
 • Obrazovky trendov, časové funkcie, hodiny reálneho času
 • Mnoho analógových a binárnych vstupov a výstupov v základnej výbave
 • Prídavné vstupy a výstupy pomocou zásuvných modulov dosky C
 • Komunikačná zbernica RS485 ISO 1745, Interbus, PROFIBUS DP
 • Možnosť prídavných vstupov a výstupov systému RL 200 po zbernici CAN
KS 98-1

KS 98-1


Staršia generácia multifunkčného regulátora
Iba repase a opravy - nahradený novou generáciou KS98-2
 • Vhodný pre reguláciu pecí, systémov vzduchotechniky, pasterizačných jednotiek atď.
 • Vnútorná štruktúra jednoducho zostavená z funkčných blokov v grafickom editore
 • Počet regulačných okruhov obmedzený iba výpočtovým výkonom a pamäte prístroja
 • Zreteľný grafický displej, užívateľské stránky a menu
 • Obrazovky trendov, časové funkcie, hodiny reálneho času
 • Mnoho analógových a binárnych vstupov a výstupov v základnej výbave
 • Prídavné vstupy a výstupy pomocou zásuvných modulov dosky C
 • Komunikačná zbernica RS485 ISO 1745, Interbus, PROFIBUS DP
 • Možnosť prídavných vstupov a výstupov systému RL 200 po zbernici CAN
KS 800

KS 800


Staršia generácia regulátora
Iba repase a opravy - nahradený novou generáciou KS Vario
 • Vhodný pre reguláciu teploty, ale aj iných procesných veličín
 • Osem nezávislých PID regulátorov, plne vybavených vstupmi a výstupmi
 • Vstupy pre termočlánky, odporové teplomery, prúdové a napäťové signály
 • Stráženie vykurovacieho prúdu všetkých okruhov pomocou jedného prúdového transformátora
 • Analógové, binárne alebo reléové výstupy, pomocné riadiace binárne vstupy
 • Komunikácia RS 485/422, Profibus DP, CANopen, DeviceNet
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
KS 816

KS 816


Staršia generácia regulátora
Iba repase a opravy - nahradený novou generáciou KS Vario
 • Vhodný pre reguláciu teploty, ale aj iných procesných veličín
 • Šestnásť nezávislých PID regulátorov
 • stupy pre termočlánky, odporové teplomery, prúdové a napäťové signály
 • Stráženie vykurovacieho prúdu
 • Výstupy iba cez komunikáciu
 • Komunikácia RS 485/422, Profibus DP, CANopen, DeviceNet
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
KS 108 easy

KS 108 easy


Plne programovateľný regulátor s dotykovým displejom
Iba ako náhradný diel - nahradený novou generáciou KS98-2
 • Vhodný pre reguláciu pecí, systémov vzduchotechniky, pasterizačných jednotiek atď.
 • Vnútorná štruktúra jednoducho zostavená z funkčných blokov v grafickom editore
 • Počet regulačných okruhov nie je obmedzený, vysoký výpočtový výkon
 • Rozsiahla knižnica funkčných blokov regulácie, sekvenčného riadenia a ovládacích stránok
 • Obrazovky trendov, časové funkcie, hodiny reálneho času
 • Záznam meraných dát, stiahnutých pomocou čelného portu na USB flash disk
 • Komunikácia RS 232, RS 485, CAN, Enternet s protokolom Modbus TCP/IP
 • Vstupy a výstupy pomocou systému RM 400 po zbernici CAN
BlueDesign

BlueDesign


Grafický editor pre tvorbu regulačných štruktúr regulátora KS 108 easy
 • Tvorba regulačných štruktúr prepojovaním funkčných blokov a ich konfiguráciou
 • Výber z obsiahlej knižnice funkčných blokov, možnosť tvorby vlastných funkcií a makier
 • Preddefinované obrazovky pre najpoužívanejšie funkcie z odboru regulácie
 • Možnosť vytvárania grafickej podoby vlastných ovládacích stránok
 • Prepojenie k regulátoru KS 108 easy pomocou rozhrania Ethernet
 • Možnosť simulácie a online prepojenia pri ladení vytvorených aplikácií

  Program k stiahnutiu v sekcii software