Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a OHSAS 18001.

Produkty | Regulačná technika | Staršie prístroje
KS 40

KS 40


Staršia generácia regulátora KS 40-1, už sa nedodáva
 • Jednoduché ovládanie
 • Výrazný LED displej
 • Ľahká montáž
 • Spoľahlivá funkčnosť aj v extrémnom prostredí
 • Samooptimalizácia PID parametrov
KS 50

KS 50


Staršia generácia regulátora KS 50-1, už sa nedodáva
 • Jednoduché ovládanie
 • Výrazný LED displej
 • Ľahká montáž
 • Spoľahlivá funkčnosť aj v extrémnom prostredí
 • Samooptimalizácia PID parametrov
 • Funkcie pre aplikácie v plastikárskom priemysle
KS 90

KS 90


Staršia generácia regulátora KS 90-1, už sa nedodáva
 • Kompaktný priemyselný regulátor
 • Jednoduché ovládanie, výrazný LED displej
 • Dokonalý regulačný algoritmus so samooptimalizáciou
 • Zásuvný modul s ľahkou montážou
 • Spínací regulátor alebo spojitý regulátor s dvomi relé pre limit alebo alarm
 • Dva binárne riadiace vstupy s voliteľnou funkciou
 • Programátor s desiatimi segmentami
 • Druhý analógový vstup pre pomerovú reguláciu, externú žiadanú hodnotu alebo polohu ventilu
 • Prepínanie ruka / automat
KS 92

KS 92


Staršia generácia regulátora KS 92-1, už sa nedodáva
 • Jednoduché ovládanie a nastavenie formou dialógu
 • Univerzálne prevedenie so spínacími i spojitým výstupom
 • Programátor s funkciou vyhľadávania
 • Krytie čelného panela IP 65
 • Komunikačná linka na čelnom paneli aj na zadnej svorkovnici
KS 98 a KS 98+

KS 98 a KS 98+


Staršia generácia regulátora KS 98-1, stále sa môže objednať ako náhradný diel
 • Vhodný pre reguláciu pecí, systémov vzduchotechniky, pasterizačných jednotiek atď.
 • Vnútorná štruktúra jednoducho zostavená z funkčných blokov v grafickom editore
 • Počet regulačných okruhov obmedzený iba výpočtovým výkonom a pamäte prístroja
 • Zreteľný grafický displej, užívateľské stránky a menu
 • Obrazovky trendov, časové funkcie, hodiny reálneho času
 • Mnoho analógových a binárnych vstupov a výstupov v základnej výbave
 • Prídavné vstupy a výstupy pomocou zásuvných modulov dosky C
 • Komunikačná zbernica RS485 ISO 1745, Interbus, PROFIBUS DP
 • Možnosť prídavných vstupov a výstupov systému RL 200 po zbernici CAN