Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Regulačná technika | Viacokruhová regulácia
KS Vario

KS Vario


Modulárny regulačný systém pre 4 až 30 regulačných okruhov
 • Vhodný pre reguláciu teploty, ale aj iných procesných veličín
 • Plne modulárna koncepcia - platíte len za to, čo využívate
 • Vstupy pre termočlánky, odporové teplomery, prúdové a napäťové signály
 • Pomocné vstupy pre meranie vykurovacieho prúdu alebo externú žiadanú hodnotu
 • Analógové, binárne alebo reléové výstupy, pomocné riadiace binárne vstupy
 • Možnosť pripojenia grafického ovládacieho terminálu KS vario BT
 • Pokročilé regulačné algoritmy, špeciálne funkcie pre plastikársky priemysel
 • Komunikácia Modbus/TCP, PROFIBUS-DP, ProfiNet, CANopen, DeviceNet
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
KS Vario BT

KS Vario BT


Grafický ovládací terminál regulačného systému KS vario
 • Jednoduché dotykové ovládanie soft tlačidlami s grafickými ikonami
 • Komplexný rozsah funkcií pre jednotlivé alebo skupinové
  ovládanie až 30 regulačných okruhov
 • Pripojenie na KS vario pomocou komunikácie Modbus
 • Vysoko kontrastné TFT / STN LC farebné displeje 3,5", 5,7" alebo 12,1"
Komunikačné moduly pre KS Vario

Komunikačné moduly pre KS Vario


Komunikačné moduly pre viacokruhový regulačný systém KS Vario
 • KS VARIO BK DP/V1 - komunikácia PROFIBUS-DP
 • KS VARIO BK ETH - komunikácia Modbus/TCP
 • KS VARIO BK CAN - komunikácia CANopen
 • KS VARIO BK DND - komunikácia DeviceNet
 • KS VARIO BK MOD - komunikácia Modbus
 • KS VARIO BK IP - komunikácia Ethernet IP pre Rockwell PLC
BlueControl

BlueControl


Konfiguračný program pre všetky prístroje s modrým komunikačným portom BluePort
 • Ľahká konfigurácia prístrojov PMA pomocou užívateľsky prívetivého software na PC
 • Prepojenie s prístrojom pomocou USB adaptéra (nie je súčasťou software)
 • Simulátor pre overenie funkčnosti pred samotným nahraním konfigurácie do prístroja
 • Odladenie nastavenia pomocou online sledovania procesných veličín v trendovom grafe
 • Možnosť prepnutia software do českého jazyka

  Program k stiahnutiu v sekcii software
PMA Tune

PMA Tune


Program pre stanovenie regulačných parametrov u ťažko regulovateľných systémov
 • Nová robustná metóda návrhu PID parametrov regulátorov firmy PMA
 • Program vybudí systém malou zmenou akčného člena a čaká na odozvu,
  ladenie parametrov je teda možné vykonávať za prevádzky technológie
 • Vyrieši problémy tam, kde bežné optimalizačné algoritmy zlyhávajú
 • Použiteľný u systémov vyššieho rádu a u systémov s dominantným dopravným oneskorením
 • Podpora regulátorov KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 94, KS 98-1, KS 800 a KS vario

  Program k stiahnutiu v sekcii software