Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Regulačná technika | Základné priemyselné aplikácie
KS 20-1
Cena od: 288,- EUR

KS 20-1


Univerzálny priemyselný regulátor v prevedení 48x48 mm
 • Reléová, PID dvojstavová, trojstavová, trojstavová kroková alebo spojitá regulácia
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Spodný displej červeno/zelený grafický, horný displej maticový
 • Pomocný analógový vstup a až štyri binárne vstupy
 • Až šesť reléových výstupov, výstupy pre SSR, analógové výstupy
 • Programátor so šestnástimi programami a signalizáciou konca
 • Dve sady PID parametrov so samooptimalizáciou na žiadanej hodnote
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
KS 40-1
Cena od: 445,- EUR

KS 40-1


Univerzálny priemyselný regulátor v rozmerovom prevedení 48x96 mm
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny a ďalších procesných veličín
 • Reléová, PID dvojstavová, trojstavová, trojstavová kroková alebo spojitá regulácia
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Procesné výstupy 3 relé alebo 2 relé a spojitý/logický výstup
 • Pomocný vstup pre externú žiadanú hodnotu alebo vykurovací prúd
 • Vzorkovací cyklus 100 ms, samooptimalizácia parametrov
 • Tlačidlo ruka / automat
 • Programátor so štyrmi segmentami a signalizáciou konca
 • Časovač s funkciami nábeh – výdrž
 • Voliteľne zdroj pre dvojvodičové prevodníky a komunikácia RS485 Modbus RTU
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
KS 41-1
Cena od: 445,- EUR

KS 41-1


Univerzálny priemyselný regulátor v rozmerovom prevedení 96x48 mm
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny a ďalších procesných veličín
 • Reléová, PID dvojstavová, trojstavová, trojstavová kroková alebo spojitá regulácia
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Procesné výstupy 3 relé alebo 2 relé a spojitý/logický výstup
 • Pomocný vstup pre externú žiadanú hodnotu alebo vykurovací prúd
 • Vzorkovací cyklus 100 ms, samooptimalizácia parametrov
 • Tlačidlo ruka / automat
 • Programátor so štyrmi segmentami a signalizáciou konca
 • Časovač s funkciami nábeh – výdrž
 • Voliteľne zdroj pre dvojvodičové prevodníky a komunikácia RS485 Modbus RTU
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
KS 42-1
Cena od: 473,- EUR

KS 42-1


Univerzálny priemyselný regulátor v rozmerovom prevedení 96x96 mm
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny a ďalších procesných veličín
 • Reléová, PID dvojstavová, trojstavová, trojstavová kroková alebo spojitá regulácia
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Procesné výstupy 3 relé alebo 2 relé a spojitý/logický výstup
 • Pomocný vstup pre externú žiadanú hodnotu alebo vykurovací prúd
 • Vzorkovací cyklus 100 ms, samooptimalizácia parametrov
 • Tlačidlo ruka / automat
 • Programátor so štyrmi segmentami a signalizáciou konca
 • Časovač s funkciami nábeh – výdrž
 • Voliteľne zdroj pre dvojvodičové prevodníky a komunikácia RS485 Modbus RTU
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
KS 45
Cena od: 412,- EUR

KS 45


Univerzálny priemyselný regulátor pre montáž na DIN lištu
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny a ďalších procesných veličín
 • Reléová, PID dvojstavová, trojstavová, trojstavová kroková alebo spojitá regulácia
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Reléové a spojité alebo logické výstupy
 • Pomocný vstup pre externú žiadanú hodnotu alebo vykurovací prúd
 • Voliteľne prídavný univerzálny vstup pre pomerovú reguláciu, reguláciu na strednú hodnotu alebo pre redundantné čidlo
 • Voliteľne Modbus RTU, systémová komunikácia PROFIBUS DP alebo Modbus TCP/IP
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
Software BlueControl

Software BlueControl


Konfiguračný program pre všetky prístroje s modrým komunikačným portom BluePort
 • Ľahká konfigurácia prístrojov PMA pomocou užívateľsky prívetivého software na PC
 • Prepojenie s prístrojom pomocou USB adaptéra (nie je súčasťou software)
 • Simulátor pre overenie funkčnosti pred samotným nahraním konfigurácie do prístroja
 • Odladenie nastavenia pomocou online sledovania procesných veličín v trendovom grafe
 • Možnosť prepnutia software do českého jazyka

  Program k stiahnutiu v sekcii software
PMA Tune

PMA Tune


Program pre stanovenie regulačných parametrov u ťažko regulovateľných systémov
 • Nová robustná metóda návrhu PID parametrov regulátorov firmy PMA
 • Program vybudí systém malou zmenou akčného člena a čaká na odozvu,
 • ladenie parametrov je teda možné vykonávať za prevádzky technológie
 • Vyrieši problémy tam, kde bežné optimalizačné algoritmy zlyhávajú
 • Použiteľný u systémov vyššieho rádu a u systémov s dominantným dopravným oneskorením
 • Podpora regulátorov KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 94, KS 98-1, KS 800 a KS vario

  Program k stiahnutiu v sekcii software