Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Galvanické oddeľovače | Oddeľovací prevodníky štandardných signálov
BL 510
Cena od: 120,- EUR

BL 510


Izolačný zosilňovač pre galvanické oddelenie a prevod signálov 0…20 mA, 4...20 mA a 0…10 V
 • Nastavenie vstupu a výstupu pomocou DIP prepínačov na boku modulu,
 • výber medzi 0…20 mA, 4...20 mA alebo 0…10 V, možnosť ľubovolnej kombinácie
 • Chyba prenosu < 0,4 %
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Skúšobné napätie 510 V~
 • Napájanie 24 Vdc
 • Montáž na DIN lištu, šírka len 6 mm,
 • (umožňuje inštaláciu až 161 modulov na 1 meter DIN lišty)
 • Doba záruky 3 roky
VariTrans B 10000 F0
Cena od: 130,- EUR

VariTrans B 10000 F0


Izolačný zosilňovač pre galvanické oddelenie a prevod signálov 0…20 mA, 4...20 mA a 0…10 V
 • Nastavenie vstupu a výstupu pomocou DIP prepínačov na boku modulu,
 • výber medzi 0…20 mA, 4...20 mA alebo 0…10 V, možnosť ľubovolnej kombinácie
 • Chyba prenosu < 0,4 %
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Skúšobné napätie 510 V~
 • Napájanie 24 Vdc
 • Montáž na DIN lištu, šírka len 6 mm,
 • (umožňuje inštaláciu až 161 modulov na 1 meter DIN lišty)
 • Doba záruky 5 rokov
VariTrans A 21000
Cena od: 190,- EUR

VariTrans A 21000


Izolačný zosilňovač pre galvanické oddelenie a prevod signálov 0…20 mA, 4...20 mA a 0…10 V
 • astavenie vstupu a výstupu pomocou DIP prepínačov na boku modulu,
 • výber medzi 0…20 mA, 4...20 mA alebo 0…10 V, možnosť ľubovolnej kombinácie
 • Chyba prenosu < 0,2 %
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Skúšobné napätie 2,5 kV~
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 300 Vac/dc
 • Vyhovuje štandardu ČSN EN 61131-2 pre programovateľné riadiace systémy (PLC)
 • Univerzálne napájanie 24…110 Vdc až 110…230 Vac
 • Montáž na DIN lištu, šírka len 6 mm,
  (umožňuje inštaláciu až 161 modulov na 1 meter DIN lišty)
 • Doba záruky 5 rokov
BL 513
Cena od: 154,- EUR

BL 513


Izolačný zosilňovač pre galvanické oddelenie a prevod signálov 0…20 mA, 4...20 mA a 0…10 V
 • Nastavenie vstupu a výstupu pomocou DIP prepínačov na boku modulu,
 • výber medzi 0…20 mA, 4...20 mA alebo 0…10 V, možnosť ľubovolnej kombinácie
 • Chyba prenosu < 0,3 %
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Pracovné napätie do 300 Vac/dc, skúšobné napätie 1,5 kV~
 • Napájanie 230 Vac alebo 24 Vac/dc
 • Montáž na DIN lištu, šírka 12,5 mm
 • Doba záruky 3 roky
VariTrans P 15000
Cena od: 227,- EUR

VariTrans P 15000


Izolačný zosilňovač pre galvanické oddelenie a prevod signálov 0…20 mA, 4...20 mA a 0…10 V
 • Nastavenie vstupu a výstupu pomocou DIP prepínačov na boku modulu,
 • výber medzi 0…20 mA, 4...20 mA alebo 0…10 V, možnosť ľubovolnej kombinácie
 • Chyba prenosu < 0,08 % , verný prenos dynamických signálov až 10 kHz
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Pracovné napätie až 1000 Vac/dc, skúšobné napätie 4 kV~
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 300 Vac/dc
 • Univerzálne napájanie 20...253 Vac/dc
 • Montáž na DIN lištu, šírka 12,5 mm,
 • Doba záruky 5 rokov
VariTrans A 26000
Cena od: 288,- EUR

VariTrans A 26000


Izolačný zosilňovač pre galvanické oddelenie a prevod signálov 0…±20 mA a 0…±10 V
 • Nastavenie vstupu a výstupu pomocou DIP prepínačov na boku modulu,
 • výber medzi 0…±20 mA a 0…±10 V, možnosť ľubovolnej kombinácie
 • Chyba prenosu < 0,1 % , verný prenos dynamických signálov až do 5 kH
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Pracovné napätie až 1000 Vac/dc, skúšobné napätie 4 kV~
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 300 Vac/dc
 • Univerzálne napájanie 20...253 Vac/dc
 • Montáž na DIN lištu, šírka 12,5 mm
 • Doba záruky 5 rokov
TV 500

TV 500


Izolačný zosilňovač do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
 • Prepínateľné nastavenie vstupu a výstupu,
  výber medzi 0...20 mA,4...20 mA, 0...10 V a 2...10 V
 • Chyba prenosu < 0,1 %
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Pracovné napätie do 500 V, skúšobné napätie 4 kV
 • Napájanie 100...265 Vac alebo 10,8...30 Vac/dc
 • Voliteľne ATEX certifikácia - II (1) GD [EEx ia] IIC
 • Montáž na DIN lištu, šírka 22,5 mm
VariTrans B 13000
Cena od: 162,- EUR

VariTrans B 13000


Izolačný zosilňovač pre galvanické oddelenie a prevod signálov 0…20 mA, 4...20 mA a 0…10 V
 • Nastavenie vstupu a výstupu pomocou DIP prepínačov na boku modulu,
 • výber medzi 0…20 mA, 4...20 mA alebo 0…10 V, možnosť ľubovolnej kombinácie
 • Chyba prenosu < 0,4 %
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Pracovné napätie do 600 Vac/dc, skúšobné napätie 3,25 kV~
 • Napájanie 230 Vac alebo 24 Vac/dc
 • Montáž na DIN lištu, šírka 12,5 mm
 • Doba záruky 3 roky