Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Regulačná technika | Programová regulácia
KS 90-1 programmer
Cena od: 901,00 EUR

KS 90-1 programmer


Dokonalý regulátor pre programovú reguláciu v prevedení 48x96 mm
 • Vhodný pre programovú reguláciu teploty, ale aj iných procesných veličín
 • Program teplotného trendu až so šestnástimi programami po šestnásť segmentov
 • Dvojstavová, trojstavová, trojstavová kroková, spojitá alebo pomerová regulácia
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Pomocný vstup pre externú žiadanú hodnotu a polohu servopohona
 • Druhý vstup regulovanej veličiny (pomerovej regulácie, regulácia na strednú hodnotu)
 • Až šesť procesných výstupov a tri binárne riadiace vstupy
 • Zreteľný displej s bargrafom, tlačidlo ruka/automat a konfigurovateľné funkčné tlačidlo
 • Dve sady regulačných parametrov so samooptimalizáciou na žiadanej hodnote
 • Polohová spätná väzba a DAC monitorovanie funkcie pohonu
 • Zdroj pre dvojvodičové prevodníky, komunikácia Modbus RTU alebo PROFIBUS DP
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
KS 92-1 programmer
Cena od: 957,00 EUR

KS 92-1 programmer


Dokonalý regulátor pre programovú reguláciu v prevední 96x96 mm
 • Vhodný pre programovú reguláciu teploty, ale aj iných procesných veličín
 • Program teplotného trendu až so šestnástimi programami po šestnásť segmentov
 • Dvojstavová, trojstavová, trojstavová kroková, spojitá alebo pomerová regulácia
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Pomocný vstup pre externú žiadanú hodnotu a polohu servopohona
 • Druhý vstup regulovanej veličiny (pomerovej regulácie, regulácia na strednú hodnotu)
 • Až šesť procesných výstupov a tri binárne riadiace vstupy
 • Zreteľný displej s bargrafom, tlačidlo ruka/automat a konfigurovateľné funkčné tlačidlo
 • Dve sady regulačných parametrov so samooptimalizáciou na žiadanej hodnote
 • Polohová spätná väzba a DAC monitorovanie funkcie pohonu
 • Zdroj pre dvojvodičové prevodníky, komunikácia Modbus RTU alebo PROFIBUS DP
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
PRO EC44
Cena od: 559,00 EUR

PRO EC44


Jedno- alebo dvojokruhový programový regulátor
 • Jeden alebo dva regulačné okruhy
 • Vhodný pre programovú reguláciu teploty, ale aj iných procesných veličín
 • Programátor teplotného trendu so 64 programami až po 255 segmentov
 • Textové označenie programov
 • Zreteľný grafický LCD displej
 • Možnosť ukladania procesných hodnôt do CSV súboru
 • Voliteľne USB port na čelnom paneli, napr. pre zber zaznamenaných dát
 • Komunikácia RS 485 (Modbus RTU) alebo Ethernet (Modbus TCP)
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
BlueControl

BlueControl


Konfiguračný program pre všetky prístroje s modrým komunikačným portom BluePort
 • Ľahká konfigurácia prístrojov PMA pomocou užívateľsky prívetivého software na PC
 • Prepojenie s prístrojom pomocou USB adaptéra (nie je súčasťou software)
 • Simulátor pre overenie funkčnosti pred samotným nahraním konfigurácie do prístroja
 • Odladenie nastavenia pomocou online sledovania procesných veličín v trendovom grafe
 • Možnosť prepnutia software do českého jazyka

  Program k stiahnutiu v sekcii software
PMA Tune

PMA Tune


Program pre stanovenie regulačných parametrov u ťažko regulovateľných systémov
 • Nová robustná metóda návrhu PID parametrov regulátorov firmy PMA
 • Program vybudí systém malou zmenou akčného člena a čaká na odozvu,
 • ladenie parametrov je teda možné vykonávať za prevádzky technológie
 • Vyrieši problémy tam, kde bežné optimalizačné algoritmy zlyhávajú
 • Použiteľný u systémov vyššieho rádu a u systémov s dominantným dopravným oneskorením
 • Podpora regulátorov KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 94, KS 98-1, KS 800 a KS vario

  Program k stiahnutiu v sekcii software