Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Indikátory a zapisovače | Staršie digitálne zapisovače
DataVU-5

DataVU-5


Staršia generácia zapisovačov, už sa nedodávajú, nahradené zapisovačom DataVU-6
 • Data monitor so záznamom na pamäťovú kartu Compact Flash a ovládaním v češtine
 • Farebný TFT displej 5", vzorkovanie meraných dát v intervale až 250 ms
 • 3 alebo 6 voľne programovateľných univerzálnych vstupov s galvanickým oddelením
 • Priama náhrada papierových zapisovačov formátu 148 x 148 mm
 • Zobrazenie meraných dát v trende, stĺpcových diagramoch alebo v tabuľke hodnôt
 • Zaznamenané dáta sa nedajú meniť (falšovať), ide o preukázateľný záznam
 • Analýza nameraných dát priamo v prístroji alebo v PC
 • Ovládacie menu prístroja v českom jazyku
KS 3005

KS 3005


Staršia generácia zapisovačov, už sa nedodávajú, nahradené zapisovačom DataVU-6
 • Farebný TFT displej 5,5“ , vzorkovanie meraných dát v intervale až 125 ms
 • 3, 6 alebo 12 univerzálnych vstupov pre termočlánky, odporové teplomery alebo napätie
 • Zobrazenie meraných dát v trende, stĺpcových diagramoch alebo v tabuľke hodnôt
 • Zaznamenané dáta nie je možné meniť (falšovať), jedná sa o preukázateľný záznam
 • Komunikácia Ethernet: FTP upload pre automatické zálohy dát na dátový server, SMTP pre zasielanie reportov e-mailom, HTTP server pre vzdialený prístup z webového prehliadača
 • Software pre ľahkú konfiguráciu a vyhodnotenie nameraných dát súčasťou dodávky
 • Krytie čelného panela IP 65
KS 3002

KS 3002


Staršia generácia zapisovačov, už sa nedodávajú, nahradené zapisovačom DataVU-6
 • 3 alebo 6 voľne programovateľných univerzálnych vstupov s galvanickým oddelením
 • Vzorkovanie meraných dát v intervale 250 ms, najkratší cyklus ukladania 1 s
 • Farebný displej 320 x 240 bodov
 • Zobrazenie vo vertikálnom formáte, s možnosťou zobrazenia numerických hodnôt, stĺpcových grafov alebo merítok
 • Možnosť voľby bodového alebo líniového záznamu
 • Ukladanie dát na CompactFlash kartu
 • Programovateľný cyklus ukladania dát
 • Analýza dát priamo v KS 3002 alebo v PC
KS 3012

KS 3012


Staršia generácia zapisovačov, už sa nedodávajú, nahradené zapisovačom DataVU-7
 • 6 alebo 12 voľne programovateľných univerzálnych vstupov s galvanickým oddelením , 7 binárnych vstupov
 • Vzorkovanie meraných dát v intervale 125 ms
 • Farebný displej s možnosťou predvoľby až šiestich skupín zobrazovaných dát
 • Formáty zobrazení: vertikálny, horizontálny, číselný, stĺpcový graf
 • Možnosť voľby bodového alebo líniového záznamu
 • Ukladanie dát na CompactFlash kartu
 • Programovateľný cyklus ukladania dát
 • Komunikácia Modbus, Profibus DP, Ethernet