Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Meranie sily | Prevodníky pre tenzometre
SensoTrans DMS A 20220
Cena od: 229,- EUR

SensoTrans DMS A 20220


Prevodník pre tenzometre
 • Montáž na DIN lištu, šírka modulu len 6 mm
 • Vstup pre tenzometrický mostík štvorvodičové zapojenie, interné alebo externé napájanie
 • Presnosť ± 2 mikrovoltov / V + 0,1% meranej hodnoty pre rozsahy ≥ 0,5 mV / V
 • Nastaviteľný DIP prepínačmi
 • Výstup 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V alebo 0 ... 5 V
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Skúšobné napätie 2,5 kV ~
 • Napájanie 24 Vdc, doba záruky 5 rokov
SensoTrans DMS P 32200
Cena od: 297,- EUR

SensoTrans DMS P 32200


Prevodník pre tenzometre nastaviteľný DIP prepínačmi
 • Montáž na DIN lištu, šírka modulu len 6 mm
 • Vstup pre tenzometrický mostík štvorvodičové zapojenie, interné alebo externé napájanie
 • Presnosť ± 2 μV/V + 0,1 % meranej hodnoty pre rozsahy ≥ 0,5 mV/V
 • Výstup 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V alebo 0...5 V
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie,
 • Skúšobné napätie 2,5 kV~
 • Napájanie 24 Vdc, doba záruky 5 rokov
 • P 32200 - naviac možnosť nastavenia pomocou IrDA portu
 • P 32200 - voliteľný variant s napájaním 100...230 Vac
 • P 32200 - na vyžiadanie certifikáty ATEX, zóna 2, SIL 2
UNIFLEX SG 45
Cena od: 596,- EUR

UNIFLEX SG 45


Prevodník pre tenzometrické mostíky, snímače váhy a snímače tlaku taveniny
 • Kompaktný modul na DIN lištu s dvojriadkovým LC displejom, šírka 22,5 mm
 • Napájanie mostíka 10 V, až 125 mA, štvor- alebo šesťvodičové pripojenie
 • Nastavenie nuly a tary, vysoká citlivosť vstupu, linearizácia až na 31 segmentov
 • Analógový výstup a dve limitné relé
 • Napájanie 90...260 Vac alebo 18…30 Vac/dc
 • Voliteľný komunikačný modul rail line pre PROFIBUS DP alebo Ethernet Modbus TCP/IP
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
Rail line

Rail line


Komunikačný modul pre KS 45, TB 45, CI 45, SG 45 a RL 400
 • Kompaktný modul so zasúvacími konektormi a jednoduchou montážou na lištu
 • Napojenie na zbernice CANopen, PROFIBUS-DP, MODBUS TCP
 • Analógové vstupy a výstupy, vstupy pre termočlánky a odporové teplomery,
 • reléové výstupy, binárne výstupy a vstupy
 • Systémové komponenty z rady rail line: KS45 - univerzálny priemyselný regulátor,
  TB45 - havarijný obmedzovač, CI45 - univerzálny prevodník, SG45 - pre tenzometre
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
BlueControl

BlueControl


Konfiguračný program pre všetky prístroje s modrým komunikačním portom BluePort
 • Ľahká konfigurácia prístrojov PMA pomocou užívateľsky prívetivého software na PC
 • Prepojenie s prístrojom pomocou USB adaptéra (nie je súčasťou software)
 • Simulátor pre overenie funkčnosti pred samotným nahraním konfigurácie do prístroja
 • Odladenie nastavenia pomocou online sledovania procesných veličín v trendovom grafe
 • Možnosť prepnutia software do českého jazyka

  Program k stiahnutiu v sekcii software