Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Galvanické oddeľovače | Pasívne galvanické oddeľovače
ProLine P 22400
Cena od: 126,- EUR

ProLine P 22400


Pasívny galvanický oddeľovač štandardných signálov 0/4...20 mA s certifikáciou SIL3
 • Funkčná bezpečnosť s certifikáciou SIL3 podľa ČSN EN 61508
 • Stredná doba medzi poruchami MTBF 965 rokov
 • Chyba prenosu < 0,08 %
 • Skúšobné napätie 5,4 kV
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 600 Vac/dc
 • Doba záruky 5 rokov
BL 541
Cena od: 100,- EUR

BL 541


Pasívny galvanický oddeľovač štandardných signálov 0/4…20 mA
 • Modul pre galvanické oddelenie prúdových signálov 0...20 mA alebo 4...20 mA
 • Napájanie zo vstupného signálu, úbytok 1,7 V pri 20 mA
 • Chyba prenosu < 0,2 %
 • Skúšobné napätie 1,5 kV~
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 300 Vac/dc
 • Jednokanálový modul na DIN lištu, šířka len 6 mm
 • Doba záruky 3 roky
IsoTrans A 20400
Cena od: 119,- EUR

IsoTrans A 20400


Pasívny galvanický oddeľovač štandardných signálov 0/4…20 mA
 • Modul pre galvanické oddelenie prúdových signálov 0...20 mA alebo 4...20 mA
 • Napájanie zo vstupného signálu, úbytok 1,7 V (voliteľne 1,5 V) v pri 20 mA
 • Chyba prenosu < 0,1 %
 • Skúšobné napätie 2,5 kV~
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 300 Vac/dc
 • Voliteľne s ochranou vplyvu záťaže Loadstop®
  (bráni spätnému pôsobeniu poruchy výstupného okruhu na vstup)
 • Jednokanálový alebo dvojkanálový modul na DIN lištu, šírka len 6 mm
 • Doba záruky 5 rokov
IsoTrans B 48
Cena od: 113,- EUR

IsoTrans B 48


Pasívny galvanický oddeľovač štandardných signálov 0/4…20 mA
 • Modul pre galvanické oddelenie prúdových signálov 0...20 mA alebo 4...20 mA
 • Napájanie zo vstupného signálu, úbytek cca 2,7 V při 20 mA
 • Chyba prenosu < 0,1 %
 • Skúšobné napätie 510 V~
 • Montáž na DIN lištu, šírka len 6 mm,
  (umožňuje inštaláciu až 166 oddeľovačov na 1 meter DIN lišty)
 • Doba záruky 5 rokov
IsoTrans 36/37
Cena od: 221,- EUR

IsoTrans 36/37


Galvanický oddeľovač do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
 • Modul pre galvanické oddelenie prúdových signálov 0...20 mA alebo 4...20 mA
 • Napájanie zo vstupného signálu
 • Chyba prenosu < 0,2 %
 • ATEX certifikácia - II (1) G [EEx ia] IIC
 • Vstup z Ex prostredia (36 A7), výstup do Ex prostredia (37 A7)
 • Skúšobné napätie 4.4 kV~, voliteľne 10 kV~
 • Pracovné napätie podľa EN 61010-1 až do 3.6 kV~
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 600 Vac/dc
 • Prenos signálov HART
 • Montáž na DIN lištu, šírka 22.5 mm
 • Doba záruky 5 rokov
IsoTrans A 47

IsoTrans A 47


Pasívny galvanický oddeľovač štandardných signálov 0/4…20 mA
 • Modul pre galvanické oddelenie prúdových signálov 0...20 mA alebo 4...20 mA
 • Napájanie zo vstupného signálu, úbytok 2,5 V pri 20 mA
 • Chyba prenosu < 0,1 %
 • Skúšobné napätie 1,5 kV~, voliteľne 4 kV~
 • Montáž na DIN lištu, prevedenie:
  jednokanálové – šírka 12,5 mm
  dvojkanálové - šírka 12,5 mm
  štvorkanálové - šírka 22,5 mm (až 177 kanálov na 1 meter DIN lišty)
 • Doba záruky 5 rokov