Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Galvanické oddeľovače | Univerzálne oddeľovací prevodníky
BL 570
Cena od: 217,- EUR

BL 570


Univerzálny izolační zosilňovač s voľne nastaviteľným vstupným a výstupným rozsahom
 • Galvanické oddelenie a prevod napäťových signálov v rozmedzí 0...±20mV až 0...±200V a prúdových signálov 0...±1mA až 0...±50mA na štandardné signály 0...±20 mA alebo 0...±10 V unipolárne alebo bipolárne a v akejkoľvek kombinácii
 • Voľba 480 kalibrovaných rozsahov DIP prepínačmi vo vnútri modulu, ďalšie rozsahy je možné nastaviť dvojicou čelných potenciometrov
 • Chyba prenosu < 0,25 %
 • Pracovné napätie až 300 Vac/dc, skúšobné napätie 1,5 kV~
 • Univerzálne napájanie 20...253 Vac/dc
 • Montáž na DIN lištu, šírka 12,5 mm
 • Doba záruky 3 roky

  Program pre ľahké nastavenie BasicSoft k stiahnutiu v sekcii software
VariTrans P 27000
Cena od: 381,- EUR

VariTrans P 27000


Špičkový izolačný zosilňovač s voľne nastaviteľným vstupným a výstupným rozsahom
 • Galvanické oddelenie a prevod napäťových signálov v rozmedzí 0...±20mV až 0...±200V a prúdových signálov 0...±1mA až 0...±50mA na štandardné signály 0...±20 mA alebo 0...±10 V unipolárne alebo bipolárne a v akejkoľvek kombinácii
 • Voľba 480 kalibrovaných rozsahov DIP prepínačmi vo vnútri modulu, ďalšie rozsahy je možné nastaviť dvojicou čelných potenciometrov
 • Chyba prenosu < 0,08 % , verný prenos dynamických signálov až do 10 kHz
 • Pracovné napätie až 1000 Vac/dc, skúšobné napätie 5 kV~
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 600 Vac/dc
 • Univerzálne napájanie 20...253 Vac/dc
 • Montáž na DIN lištu, šírka 12,5 mm
 • Doba záruky 5 rokov

  Program pre ľahké nastavenie VariSoft k stiahnutiu v sekcii software
VariTrans P 29000
Cena od: 552,- EUR

VariTrans P 29000


Izolačný zosilňovač pre signály ±30 mV až ±1000 V
 • Vstupné signály ±30 mV až ±1000 V, výstup ±20/4..20 mA, ±10/0..10 V
 • Chyba prenosu 0,1/0,2 %, verný prenos dynamických signálov až do10 kHz
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Skúšobné napätie 5.4 kVac, pracovné napätie podľa EN 61010-1 až do 1000 Vac/dc
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až 600 do Vac/dc
 • Vhodný pre:
  - meranie jednosmerného prúdu u motorov a budenie generátorov
  - meranie prúdov a napätí u dráhových napájacích systémov
  - meranie napätí u článkov fotovoltaických elektrární
 • Univerzálne napájanie 20..253 V ac/dc
 • Montáž na DIN lištu, šírka 17,5 mm
 • Doba záruky 5 rokov