Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a OHSAS 18001.

Produkty | Regulačná technika | Náročné priemyselné aplikácie
KS 90-1
Cena od: 488,- EUR

KS 90-1


Dokonalý procesný regulátor v rozmerovom prevedení 48x96 mm
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny, pomeru a ďalších procesných veličín
 • Dvojstavová, trojstavová, trojstavová kroková, spojitá alebo pomerová regulácia
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Pomocný vstup pre externú žiadanú hodnotu alebo polohu servopohonu
 • Druhý vstup regulovanej veličiny (pomerová regulácia, regulácia na strednú hodnotu)
 • Až šesť procesných výstupov a tri binárne riadiace vstupy
 • Zreteľný displej s bargrafom, tlačidlo ruka/automat a konfigurovateľné funkčné tlačidlo
 • Dve sady regulačných parametrov so samooptimalizáciou na žiadanej hodnote
 • Polohová spätná väzba a DAC monitorovanie funkcie pohonu
 • Voliteľne zdroj pre dvojvodičové prevodníky, komunikácia Modbus RTU
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
KS 92-1
Cena od: 532,- EUR

KS 92-1


Dokonalý procesný regulátor v rozmerovom prevedení 96x96 mm
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny, pomeru a ďalších procesných veličín
 • Dvojstavová, trojstavová, trojstavová kroková, spojitá alebo pomerová regulácia
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Pomocný vstup pre externú žiadanú hodnotu alebo polohu servopohonu
 • Druhý vstup regulovanej veličiny (pomerová regulácia, regulácia na strednú hodnotu)
 • Až šesť procesných výstupov a tri binárne riadiace vstupy
 • Zreteľný displej s bargrafom, tlačidlo ruka/automat a konfigurovateľné funkčné tlačidlo
 • Dve sady regulačných parametrov so samooptimalizáciou na žiadanej hodnote
 • Polohová spätná väzba a DAC monitorovanie funkcie pohonu
 • Voliteľne zdroj pre dvojvodičové prevodníky, komunikácia Modbus RTU
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
KS 90-1 DP a KS 92-1 DP
Cena od: 760,- EUR

KS 90-1 DP a KS 92-1 DP


Dokonalé procesné regulátory s komunikáciou Profibus DP
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny, pomeru a ďalších procesných veličín
 • Dvojstavová, trojstavová, trojstavová kroková, spojitá alebo pomerová regulácia
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Pomocný vstup pre externú žiadanú hodnotu alebo polohu servopohonu
 • Druhý vstup regulovanej veličiny (pomerová regulácia, regulácia na strednú hodnotu)
 • Až šesť procesných výstupov a tri binárne riadiace vstupy
 • Zreteľný displej s bargrafom, tlačidlo ruka/automat a konfigurovateľné funkčné tlačidlo
 • Dve sady regulačných parametrov so samooptimalizáciou na žiadanej hodnote
 • Polohová spätná väzba a DAC monitorovanie funkcie pohonu
 • Voliteľne zdroj pre dvojvodičové prevodníky, komunikácia Modbus RTU
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
BlueControl

BlueControl


Konfiguračný program pre všetky prístroje s modrým komunikačným portom BluePort
 • Ľahká konfigurácia prístrojov PMA pomocou užívateľsky prívetivého software na PC
 • Prepojenie s prístrojom pomocou USB adaptéra (nie je súčasťou software)
 • Simulátor pre overenie funkčnosti pred samotným nahraním konfigurácie do prístroja
 • Odladenie nastavenia pomocou online sledovania procesných veličín v trendovom grafe
 • Možnosť prepnutia software do českého jazyka

  Program k stiahnutiu v sekcii software
KS 94

KS 94


Staršia generácia procesního regulátora - iba repase a opravy
Nahradený novou generáciou KS92-1 alebo KS98-2
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny, pomeru a ďalších procesných veličín
 • Univerzálny vstup pre termočlánky L,J,K,N,S,R,T,W,E, odporový teplomer Pt 100, odporový vysielač, napätie alebo prúd
 • Voľne programovateľné textové pole na displeji
 • Programátor s 3 x dvadsiatimi segmentami a štyrmi riadiacimi výstupmi
 • Čelný komunikačný port pre ľahké nastavenie z PC pomocou programu ET/KS 94
 • Voliteľne komunikácia RS485 s protokolom ISO 1745
 • Špičkový prístroj z pôvodnej výrobnej rady PHILIPS
 • Tisíce úspěšných aplikácií po celom svete
KS 94 Profibus a KS 94 Inerbus

KS 94 Profibus a KS 94 Inerbus


Staršia generácia procesního regulátora - iba repase a opravy
Nahradený novou generáciou KS92-1 alebo KS98-2
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny, pomeru a ďalších procesných veličín
 • Univerzálny vstup pre termočlánky L,J,K,N,S,R,T,W,E, odporový teplomer Pt 100, odporový vysielač, napätie alebo prúd
 • Voľne programovateľné textové pole na displeji
 • Programátor s 3 x dvadsiatimi segmentami a štyrmi riadiacimi výstupmi
 • Čelný komunikačný port pre ľahké nastavenie z PC pomocou programu ET/KS 94
 • Špičkový prístroj z pôvodnej výrobnej rady PHILIPS
 • Tisíce úspěšných aplikácií po celom svete
PMA Tune

PMA Tune


Program pre stanovenie regulačných parametrov u ťažko regulovateľných systémov
 • Nová robustná metóda návrhu PID parametrov regulátorov firmy PMA
 • Program vybudí systém malou zmenou akčného člena a čaká na odozvu,
 • ladenie parametrov je teda možné vykonávať za prevádzky technológie
 • Vyrieši problémy tam, kde bežné optimalizačné algoritmy zlyhávajú
 • Použiteľný u systémov vyššieho rádu a u systémov s dominantným dopravným oneskorením
 • Podpora regulátorov KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 94, KS 98-1, KS 800 a KS vario

  Program k stiahnutiu v sekcii software