Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Regulačná technika | Havarijné obmedzovače
MAXVU Rail obmedzovač
Cena od: 195,00 EUR

MAXVU Rail obmedzovač


Limitný obmedzovač teploty na DIN lištu
 • Vhodný pre aplikácie vyžadujúce druhý nezávislý prvok pre obmedzenie teploty
 • Zreteľný OLED displej, jednoduché nastavenie
 • Univerzálny vstup pre termočlánky, odporové teplomery, napätie alebo prúd
 • Až 3 reléové výstupy, voliteľne SSR alebo analógový výstup
 • Napájanie 110 ... 240Vac alebo 24 Vac / dc
TB 45
Cena od: 378,- EUR

TB 45


Havarijný obmedzovač teploty vyhovujúci ČSN EN 14597 (predtým DIN 3440)
 • Splňuje ČSN EN 14597 - Prístroje pre reguláciu teploty a teplotné obmedzovače pre systémy tepelných zdrojov
 • Vstup pre termočlánky, odporové teplomery, napäťové a prúdové signály
 • Hlavné havarijné a dve pomocné limitné relé alebo jedno limitné relé a analógový výstup
 • Reset pomocou tlačidla alebo binárneho vstupu
 • Možnosť railline komunikačného modulu PROFIBUS DP alebo Ethernet
 • Napájanie 90...260 Vac alebo 18…30 Vac/dc
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
TB 40-1
Cena od: 380,00 EUR

TB 40-1


Havarijný obmedzovač teploty vyhovujúci ČSN EN 14597 (predtým DIN 3440)
 • Splňuje ČSN EN 14597 - Prístroje pre reguláciu teploty a teplotné obmedzovače pre systémy tepelných zdrojov
 • Vstup pre termočlánky, odporové teplomery, napäťové a prúdové signály
 • Hlavné havarijné a dve pomocné limitné relé
 • Reset pomocou tlačidla alebo binárneho vstupu
 • Napájanie 90...260 Vac alebo 18…30 Vac/dc
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
STB 50
Cena od: 616,00 EUR

STB 50


Havarijný obmedzovač teploty do panela vyhovujúci ČSN EN 14597 a SIL 2
 • Splňuje ČSN EN 14597 - Prístroje pre reguláciu teploty a teplotné obmedzovače pre systémy tepelných zdrojov
 • Splňuje požiadavky na funkčnú bezpečnosť SIL 2
 • Vstup pre termočlánky, odporové teplomery
 • Jedno alarmové relé alebo 2 alarmové relé a 1 analógový výstup
 • Napájanie 230 Vac, 115 Vac, 24 Vac alebo 24 Vdc
STB 55
Cena od: 619,00 EUR

STB 55


Havarijný obmedzovač teploty na DIN lištu vyhovujúci ČSN EN 14597 a SIL 2
 • Splňuje ČSN EN 14597 - Prístroje pre reguláciu teploty a teplotné obmedzovače pre systémy tepelných zdrojov
 • Splňuje požiadavky na funkčnú bezpečnosť SIL 2
 • Vstup pre termočlánky, odporové teplomery
 • Jedno alarmové relé alebo 2 alarmové relé a 1 analógový výstup
 • Napájanie 230 Vac, 115 Vac, 24 Vac alebo 24 Vdc
PMA bezpečnostné teplomery

PMA bezpečnostné teplomery


Bezpečnostné teplomery pre použitie s STB 50, STB 55, TB 40 a TB 45
 • Teplomery schválené pre použitie s obmedzovačmi teploty
  podľa noriem EN61508 a EN14597
 • TS1135 - Bezpečnostné dvojitý termočlánok typu K, J alebo N s rýchlou odozvou
 • TS2135 - Bezpečnostné odporový teplomer 2x Pt100 triedy A s rýchlou odozvou
 • Vyhotovenie pre vzduch a spaliny (tlak 25 bar)
  alebo pre vodu, olej a vzduch (prevádzkový tlak 40 bar)
BlueControl

BlueControl


Konfiguračný program pre všetky prístroje s modrým komunikačným portom BluePort
 • Ľahká konfigurácia prístrojov PMA pomocou užívateľsky prívetivého software na PC
 • Prepojenie s prístrojom pomocou USB adaptéra (nie je súčasťou software)
 • Simulátor pre overenie funkčnosti pred samotným nahraním konfigurácie do prístroja
 • Odladenie nastavenia pomocou online sledovania procesných veličín v trendovom grafe
 • Možnosť prepnutia software do českého jazyka