Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Regulačná technika | Pre horáky
KS 40-1
Cena od: 445,00 EUR

KS 40-1


Univerzálny regulátor vhodný pre ovládanie 2/3-stupňových alebo modulačných horákov
 • Trojstavový krokový PID regulačný algoritmus pre ovládanie modulačných horákov
  alebo 2/3-stavový PID regulačný algoritmus pre ovládanie 2/3-stupňových horákov
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Procesné výstupy 3 relé alebo 2 relé a spojitý/logický výstup
 • Pomocný vstup pre externú žiadanú hodnotu, až tri pomocné binárne vstupy
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
 • Voliteľne zdroj pre dvojvodičové prevodníky a komunikácia RS485 Modbus RTU
KS 40-1 burner
Cena od: 461,00 EUR

KS 40-1 burner


Špeciálny regulátor pre priemyselné dvojpalivové horáky
 • Špeciálna funkcia prepnutia regulačného algoritmu medzi trojstavovým krokovým
  a 2/3-stavovým pri zmene druhu paliva (napr. olej a plyn)
 • Rýchla konfigurácia pomocou kódov QUIC po vzoru regulátorov Weishaupt
 • Ďalšie vlastnosti ako štandardný KS 40-1
KS 90-1
Cena od: 613,00 EUR

KS 90-1


Univerzálny regulátor vhodný pre ovládanie horákov so spätnou polohovou väzbou
 • Trojstavový krokový PID regulačný algoritmus pre ovládanie modulačných horákov
 • alebo 2/3-stavový PID regulačný algoritmus pre ovládanie 2/3-stupňových horákov
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Druhý vstup pre polohovú spätnú väzbu a DAC monitorovanie funkcie pohonu
 • Až šesť výstupných relé a tri pomocné binárne riadiace vstupy
 • Zreteľný displej s bargrafom, tlačidlo ruka/automat a konfigurovateľné funkčné tlačidlo
 • Dve sady regulačných parametrov so samooptimalizáciou na žiadanej hodnote
 • Zdroj pre dvojvodičové prevodníky, komunikácia Modbus RTU alebo PROFIBUS DP
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
BlueControl

BlueControl


Konfiguračný program pre všetky prístroje s modrým komunikačným portom BluePort
 • Ľahká konfigurácia prístrojov PMA pomocou užívateľsky prívetivého software na PC
 • Prepojenie s prístrojom pomocou USB adaptéra (nie je súčasťou software)
 • Simulátor pre overenie funkčnosti pred samotným nahraním konfigurácie do prístroja
 • Odladenie nastavenia pomocou online sledovania procesných veličín v trendovom grafe
 • Možnosť prepnutia software do českého jazyka

  Program k stiahnutiu v sekcii software
PMA Tune

PMA Tune


Program pre stanovenie regulačných parametrov u ťažko regulovateľných systémov
 • Nová robustná metóda návrhu PID parametrov regulátorov firmy PMA
 • Program vybudí systém malou zmenou akčného člena a čaká na odozvu,
 • ladenie parametrov je teda možné vykonávať za prevádzky technológie
 • Vyrieši problémy tam, kde bežné optimalizačné algoritmy zlyhávajú
 • Použiteľný u systémov vyššieho rádu a u systémov s dominantným dopravným oneskorením
 • Podpora regulátorov KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 94, KS 98-1, KS 800 a KS vario

  Program k stiahnutiu v sekcii software