O nás

Firma PROFESS pôsobí v Českej republike a Slovenskej republike viac ako dvadsať rokov. Predmetom činnosti spoločnosti sú dodávky systémov pre monitorovanie chodu strojov a analýza vibrácií (odbor MMS - Machine Monitoring Systems) a dodávky zariadení strojov pre automatizáciu, meranie a reguláciu (odbor PCI - Process Control Instrumentation).
Sídlom spoločnosti je Plzeň, operatívnu regionálnu podporu zaisťuje kancelária v Brne, v Bratislave firma Process Slovensko a veľa ďalších partnerských spoločností. Spoločnost trvale udržuje silné servisne zázemie a to vrátane skladu náhradných dielov.

MMS - Systémy monitorovania rotačných strojov (Machine Monitoring Systems)

Odbor MMS predstavuje dodávky kompletných, na mieru „šitých" zabezpečovacích a diagnostických systémov rotačných strojov a to tak výrobcom strojov (OEM zákazníci) tak aj prevádzkovateľom (elektrárenské spoločnosti, teplárne, chemické prevádzky, rafinérie).
V odbore firma spolupracuje so spoločnosťami:
- EMERSON Process Management, epro (systémy MMS 6000, MMS 3000, CSI 6500, DOPS)
- MEGITT, Wilcoxon Research (akcelerometre)
- ADASH (software pre vibrodiagnostiku)
- OROS (analyzátory hluku a vibrácií)

Súčasťou odboru sú aj všetky súvisiace služby: poradenstvo, dodávky, inštalácie, servis, školenia, expertízy.
Najvýznamnejšími zákazníkmi sú výrobcovia parných turbín – ŠKODA Power v Plzni a SIEMENS v Brne.
Za dobu svojej existencie inštalovala spoločnost monitorovacie systémy na niekoľkých stovkách turbogenerátoroch.

PCI - Automatizačná, meracia a regulačná technika (Process Control Instrumentation)

Odbor PCI predstavuje dodávky zariadení regulačnej, meracej a automatizačnej techniky.
Firma v tomto odbore pôsobí ako obchodné zastúpenie firiem:
- PMA, West Control Solutions (regulačná technika)
- Baumer (procesná inštrumentácia, meranie tlaku a teploty)
- Knick (signálne oddelovače, prístroje pre elektrochemiu)
- Klaschka (snímače pre automatizačnú techniku)

Dodávané prístroje nachádzaju uplatnenie v širokom spektre priemyselných odborov, ako sú energetika, automobilový a železničný priemysel, potravinárstvo, farmaceutický priemysel a mnoho ďalších. Súčasťou odboru je kvalifikovaná technická podpora zákazníkov vrátane vývoja zákazníckých aplikácií.

Míľniky spoločnosti:

1991 - založenie spoločnosti, začatie činnosti
1997 - inštalácia prvého on-line diagnostického systému
1999 - autorizácia spoločnosti ŠKODA Energo pre projektovanie a dodávky monitorovacích systémov
2000 - uznaný dodávateľ spoločnosti SIEMENS Industrial Turbomachinery, Brno
2006 - zavedenie systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 (TÜV SÜD Czech)
2010 - získaný štatút kvalifikovaný dodávateľ pre SE, a.s.
2010 - zriadenie regionálneho pracoviska v Brne
2011 - zavedenie systému environmentálneho managementu ČSN EN ISO 14001:2005 (TÜV SÜD Czech)
2012 - zavedenie managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (TÜV SÜD Czech)
2016 - spoločnosť oslávila 25 rokov od svojho založenia