Školenie | Ponuka školenia z odboru meracej a regulačnej techniky

Základy regulačnej techniky (jednodenné)

 • Štruktúra jednoduchého regulačného obvodu
 • Klasifikácia a vlastnosti regulačných obvodov
 • Vlastnosti regulátora P, I, PI, PD, PID
 • Dvojstavová, trojstavová, kroková a spojitá regulácia
 • Voľba optimálneho typu regulátora
 • Regulačné parametre a ich nastavovanie, metódy samooptimalizácie

Kompaktné priemyselné regulátory BluePort firmy PMA (jednodenné)

 • Kompaktné regulátory KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 92-1
 • Funkcie a zapojenia regulátorov, príklady použitia, zásady správnej obsluhy
 • Konfigurácia a nastavovanie parametrov
 • Konfiguračný program BlueControl

Multifunkčné regulátory KS 98-2 firmy PMA (dvojdenné)

 • Funkcie a zapojenia regulátorov, príklady použitia
 • Knižnica funkčných blokov, programovanie štruktúry prístrojov
 • Konfigurácia a nastavovanie parametrov
 • Grafický editor ET/KS 98
 • Simulačný program SIM/KS 98

Optimalizačný program PMA Tune (jednodenné)

 • Metódy nastavovania regulačných parametrov
 • Samooptimalizačné metódy regulátorov PMA
 • PMA Tune pre optimalizáciu parametrov u ťažko regulovateľných procesov

Školenia sú usporiadané v sídle PROFESS spol. s r.o. v Plzni pre skupiny jedného až piatich účastníkov. Školenie je možné kombinovať a upraviť podľa konkrétnych požadaviek a so zameraním na praktické použitia regulátorov.
Cena školenia: 378,- EUR za jeden deň (bez ohladu na počet účastníkov)
Cena nezahrňuje dopravu, stravné a event. ubytovanie.
Termíny školení podľa dohody.