Software | Software PCI

Software pre regulátor PMA KS 98-2
Názov Popis Verzia Veľkosť
ET / KS 98 Grafický editor pre tvorbu regulačných štruktúr pre regulátor KS 98-2 7.4 SR3 53,05 MB
SIM / KS 98-2 Simulátor regulátora KS 98-2 7.3 SR2 27,89 MB
OEM / KS 98-2 Nástroj pre zmenu loga, ikon a farebných profilov pre regulátor KS 98-2 2.2 SR3 1,83 MB
LOG / KS 98-2 Softvér pre vyhodnotenie dát zaznamenaných regulátorom KS 98-2,
prenos pomocou USB Flash disku alebo pomocou FTP rozhrania Ethernet
1.1 SR5 1,16 MB
GSDML soubory GSDML súbory komunikácie Profinet pre regulátor KS98-2 2.33 0,01 MB
DL / KS 98 Prehrávanie konfigurácie bez možnosti editácie pre KS98, KS98 +, KS98-1 a KS98-2 4.1-SR1 3,13 MB
Software pre regulačnú techniku PMA, West a CAL
Názov Popis Verzia Veľkosť
BlueControl Konfiguračný program pre všetky prístroje s modrým komunikačným portom BluePort 3.6 SR6 31,47 MB
MAXVU Configurator Software Software pre konfiguráciu prístrojov MAXVU a MAXVU Rail 1.5.1.0 1,51 MB
PMATune Program pre stanovenie regulačných parametrov u zle regulovateľných systémov pre regulátory KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 94, KS 98-1, KS 800, KS 816 a KS vario 2.1 3,77 MB
USB-TTL adaptér Ovládač programovacieho USB-TTL adaptéra pre prístroje PMA a WEST 18.10.2013 4,01 MB
ET / KS 94 Konfiguračný program pre regulátor KS 94 5.0 SR2 2,21 MB
SIM / KS 94 Simulátor regulátora KS 94 4.0 SR3 1,41 MB
ET / KS 98 Grafický editor pre tvorbu regulačných štruktúr regulátorov KS 98, KS 98+ a KS 98-1 6.1 SR5 28,72 MB
SIM / KS 98 Simulátor regulačných systémov KS 98, KS 98plus a KS 98-1 6.2 SR2 5,41 MB
BlueDesign Grafický editor pre tvorbu regulačných štruktúr regulátora KS 108 easy 2.0 SR2 42,60 MB
Thyristor Configurator Software pre nastavenie tyristorových regulátorov výkonu CD3000M, CD3200, Multidrive, CD3000E, REVO E, REVO M a REVO CL V5.8.0.5b 26,79 MB
Thyristor Configurator Software pre nastavenie tyristorových regulátorov výkonu a REVO C a REVEX V6.0.1.0 27,50 MB
PCA3000 + PCC Software pre vyhodnotenie nameraných dát z digitálnych zapisovačov
DataVU5, DataVU6, DataVU7, KS3002 a KS3012
3.33 204,73 MB
GSD súbory (komunikácia PROFIBUS a PROFINET) pre regulátory PMA
Názov Popis Verzia Veľkosť
KS 90-1 GSD GSD súbory pre regulátory KS 90-1 a KS 92-1 2.1 0,01 MB
KS 94 GSD GSD súbory pre regulátory KS 94 2.0 0,01 MB
KS 98 GSD GSD súbory pre regulátory KS 98, KS 98-1 a KS 98-2 2.0 0,01 MB
KS 800 GSD GSD súbory pre regulačný systém KS 800 2.0 0,00 MB
KS vario GSD GSD súbory pre PROFIBUS regulátory KS Vario 1.2 0,01 MB
KS vario GSDML GSDML súbory pre PROFINET regulátory KS Vario 2.25 0,00 MB
Rail line GSD GSD súbory pre komunikačný modul RL DP 2.1 0,01 MB
Software pre meraciu techniku Baumer
Názov Popis Verzia Veľkosť
FlexProgrammer 9701 (USB) Software Program pre nastavenie prevodníkov Baumer Bourdon-Haenni s USB programátorom C-06-00 45,69 MB
FlexProgrammer 9701 (USB) Firmware Najnovší firmware pre programátor FlexProgrammer 9701 53 0,04 MB
FlexProgrammer (RS232) Software Program pre nastavenie prevodníkov Baumer Bourdon-Haenni s RS232 programátorom N1 3,02 MB
Software pre galvanické oddeľovače Knick
Názov Popis Verzia Veľkosť
VariSoft SW 108 Pomocník pre nastavenie oddeľovacieho zosilňovača KNICK VariTrans P 27000 1.1 0,38 MB
BasicSoft SW 113 Pomocník pre nastavenie oddeľovacieho zosilňovača KNICK BasicLine BL 570 1.1.2 0,61 MB