Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a OHSAS 18001.

Produkty | Regulačná technika | Regulačné riadiace systémy
KS 98-2
Cena od: 890,- EUR

KS 98-2


Plne programovateľný regulátor pre riadenie technologických procesov
 • Modulárny automatizačné systém vo formáte ¼ DIN
 • Meranie, regulácia, riadenie, výpočty, zber dát, vizualizácia, stráženie medzí
 • Rozsiahla knižnica funkčných blokov
 • Grafický vývojový systém a simulátor
 • Farebný dotykový displej 3,5 ", čelný USB port
 • Modulárne rozšírenie vstupov a výstupov
 • Štandardné priemyselné zbernice + Ethernet
KS 98-1

KS 98-1


Staršia generácia multifunkčného regulátora
Iba repase a opravy - nahradený novou generáciou KS98-2
 • Vhodný pre reguláciu pecí, systémov vzduchotechniky, pasterizačných jednotiek atď.
 • Vnútorná štruktúra jednoducho zostavená z funkčných blokov v grafickom editore
 • Počet regulačných okruhov obmedzený iba výpočtovým výkonom a pamäte prístroja
 • Zreteľný grafický displej, užívateľské stránky a menu
 • Obrazovky trendov, časové funkcie, hodiny reálneho času
 • Mnoho analógových a binárnych vstupov a výstupov v základnej výbave
 • Prídavné vstupy a výstupy pomocou zásuvných modulov dosky C
 • Komunikačná zbernica RS485 ISO 1745, Interbus, PROFIBUS DP
 • Možnosť prídavných vstupov a výstupov systému RL 200 po zbernici CAN
RM 200

RM 200


Modulárny systém decentralizovaných vstupov a výstupov
 • Komunikačná jednotka CANopen, PROFIBUS-DP, MODBUS alebo Ethernet
 • Backplane pre 2, 4 alebo 9 pozícií jednotlivých I/O modulov
 • Analógové vstupy a výstupy, vstupy pre termočlánky a odporové teplomery,
  reléové výstupy, binárne výstupy a vstupy
 • Ľahké použitie s regulačným systémom KS 98-1 pomocou zbernice CAN
ET/KS98

ET/KS98


Grafický editor pre tvorbu regulačných štruktúr regulátorov KS 98, KS 98+ a KS 98-1
 • Tvorba regulačných štruktúr prepojovaním funkčných blokov a ich konfiguráciou
 • Prepojenie k servisnému rozhraniu na čelnom paneli regulátora pomocou USB adaptéra
 • Voliteľne možnosť nahrania regulačnej štruktúry do simulátora reálneho prístroja
 • Možnosť on-line prepojenia s prístrojom a sledovanie procesných hodnôt v grafe

  Program k stiahnutiu v sekcii software
KS 108 easy
Cena od: 2.457,- EUR

KS 108 easy


Plne programovateľný regulátor s dotykovým displejom
 • Vhodný pre reguláciu pecí, systémov vzduchotechniky, pasterizačných jednotiek atď.
 • Vnútorná štruktúra jednoducho zostavená z funkčných blokov v grafickom editore
 • Počet regulačných okruhov nie je obmedzený, vysoký výpočtový výkon
 • Rozsiahla knižnica funkčných blokov regulácie, sekvenčného riadenia a ovládacích stránok
 • Obrazovky trendov, časové funkcie, hodiny reálneho času
 • Záznam meraných dát, stiahnutých pomocou čelného portu na USB flash disk
 • Komunikácia RS 232, RS 485, CAN, Enternet s protokolom Modbus TCP/IP
 • Vstupy a výstupy pomocou systému RM 400 po zbernici CAN
BlueDesign

BlueDesign


Grafický editor pre tvorbu regulačných štruktúr regulátora KS 108 easy
 • Tvorba regulačných štruktúr prepojovaním funkčných blokov a ich konfiguráciou
 • Výber z obsiahlej knižnice funkčných blokov, možnosť tvorby vlastných funkcií a makier
 • Preddefinované obrazovky pre najpoužívanejšie funkcie z odboru regulácie
 • Možnosť vytvárania grafickej podoby vlastných ovládacích stránok
 • Prepojenie k regulátoru KS 108 easy pomocou rozhrania Ethernet
 • Možnosť simulácie a online prepojenia pri ladení vytvorených aplikácií

  Program k stiahnutiu v sekcii software
RL 400

RL 400


Modulárny systém decentralizovaných vstupov a výstupov
 • Kompaktné moduly so zasúvacími konektormi a jednoduchou montážou na lištu
 • Napojenie na zbernice CANopen, PROFIBUS-DP, MODBUS TCP
 • Analógové vstupy a výstupy, vstupy pre termočlánky a odporové teplomery,
  reléové výstupy, binárne výstupy a vstupy
 • Systémové komponenty z rady rail line: KS45 - univerzálny priemyselný regulátor,
  TB45 - havarijní obmedzovač, CI45 - univerzálny prevodník, SG45 - pre tenzometre
 • Ľahké použitie s regulačným systémom KS 108 easy pomocou zbernice CAN
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl