Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Indikátory a zapisovače | Záznam na pamäťovú kartu
DataVU-6 (nástupca DataVU-5, KS3002 a KS3005)
Cena od: 1.279,- EUR

DataVU-6 (nástupca DataVU-5, KS3002 a KS3005)


Data monitor so záznamom na pamäťovú kartu a ovládaním v češtine
 • Až 6 konfigurovateľných univerzálnych vstupov s galvanickým oddelením, 12 binárnych vstupov, ďalších 12 binárnych vstupov/výstupov, dva analógové výstupy a jedno relé
 • Voliteľne ďalších 24 externých analógových a 24 binárnych vstupov po komunikácii
 • Intuitívne ovládanie dotykovým displejom (TFT 640x480, 65536 farieb)
 • Menu prístroja v českom jazyku
 • Až šesť zákazníckych procesných stránok
 • Webový server, protokoly šarží, matematické funkcie
 • Software pre nastavovanie, komunikáciu a vyhodnotenie dát
DataVU-7 (nástupca KS 3012)
Cena od: 2.738,- EUR

DataVU-7 (nástupca KS 3012)


Špičkový data monitor so záznamom na pamäťovú kartu a ovládaním v češtine
 • 3 až 18 voľne konfigurovateľných univerzálnych vstupov s galvanickým oddelením
 • Voliteľne až 24 externých vstupov, 24 binárnych vstupov a 7 reléových výstupov
 • Farebný TFT displej veľkosti 5.5˝
 • Webový server, protokoly šarží, voliteľné matematické funkcie
 • Jednoduché ovládanie otočným ovládačom
 • Menu prístroja v českom jazyku
 • Software pre nastavovanie, komunikáciu a vyhodnotenie dát
Kryt pre prenášanie
Cena od: 648,- EUR

Kryt pre prenášanie


Data Monitory DataVU-6 alebo DataVU-7 v prenosnom kryte
 • Výborný prostriedok pre diagnostické a kontrolné merania
 • Až 18 voľne konfigurovateľných vstupov pre priame pripojenie termočlánkov,
  odporových teplomerov, napäťových, prúdových a binárnych signálov
 • Software pre ľahké vyhodnotenie nameraných dát a tlač reportov
 • Zaznamenané dáta sa nedajú meniť (falšovať), ide o preukázateľný záznam
 • Napájanie 110...230 Vac alebo voliteľne 24 Vac/dc