Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Snímače Klaschka | Senzory
Senzory pre automatizáciu

Senzory pre automatizáciu


Indukčné, pulzné, kapacitné a ultrazvukové snímače Klaschka
  • Široká ponuka indukčných snímačov pre detekciu priblíženia
  • Pulzné snímače pre aplikáciu merania rýchlosti otáčania
  • Kapacitné snímače pre snímanie objektov a stavov naplnenia
  • Ultrazvukové snímače pre meranie vzdialenosti