Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Galvanické oddeľovače | Vysokonapäťové oddeľovací prevodníky
VariTrans P 29000
Cena od: 552,- EUR

VariTrans P 29000


Izolačný zosilňovač pre signály ±30 mV až ±1000 V
 • Vstupné signály ±30 mV až ±1000 V, výstup ±20/4..20 mA, ±10/0..10 V
 • Chyba prenosu 0,1/0,2 %, verný prenos dynamických signálov až do 10 kHz
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Skúšobné napätie 5.4 kVac, pracovné napätie podľa EN 61010-1 až do 1000 Vac/dc
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až 600 do Vac/dc
 • Vhodný pre:
  - meranie jednosmerného prúdu u motorov a budenie generátorov
  - meranie prúdov a napätí u dráhových napájacích systémov
  - meranie napätí u článkov fotovoltaických elektrární
 • Univerzálne napájanie 20..253 V ac/dc
 • Montáž na DIN lištu, šírka 17,5 mm
 • Doba záruky 5 rokov
VariTrans P 41000
Cena od: 534,- EUR

VariTrans P 41000


Izolačný zosilňovač pre meranie nízkych jednosmerných napätí ± 60 mV až ± 100 V napr. z bočníkových odporov na potenciálu vysokého napätia
 • Kalibrované pevné alebo prepínateľné rozsahy
 • Skúšobné napätie až 15.0 kVac
 • Základná izolácia podľa EN 61010-1 až 3600 Vac/dc
 • Izolácia podľa EN 50124-1 o koordinácii izolácie dráhových zariadení až 3600 Vac/dc
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 1800 Vac/dc
 • Chyba prenosu iba < 0,1% z rozsahu
 • Výstupy ± 20mA, ± 10V alebo 4…20 mA
 • Verný prenos dynamických signálov, medzné frekvencie až 5 kHz
 • Špičkové potlačenie súhlasných signálov CMRR > 150 dB
 • Špičkové potlačenie prenosu interferencií T-CMR > 115 dB
 • Veľmi krátka doba nábehu T90 <0.1 ms
 • Univerzálne napájanie 20 V až 253 V AC/DC
 • Záruka 5 rokov
VariTrans P 42000
Cena od: 798,- EUR

VariTrans P 42000


Izolačný zosilňovač pre meranie jednosmerných napätí ± 100 V až ± 3600 V
 • Kalibrované pevné alebo prepínateľné rozsahy
 • Skúšobné napätie až 15.0 kVac
 • Základná izolácia podľa EN 61010-1 až 3600 Vac/dc
 • Izolácia podľa EN 50124-1 o koordinácii izolácie dráhových zariadení až 3600 Vac/dc
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 1800 Vac/dc
 • Chyba prenosu iba < 0,1% z rozsahu
 • Výstupy ± 20mA, ± 10V alebo 4…20 mA
 • Verný prenos dynamických signálov, medzné frekvencie až 5 kHz
 • Špičkové potlačenie súhlasných signálov CMRR > 150 dB
 • Špičkové potlačenie prenosu interferencií T-CMR > 115 dB
 • Veľmi krátka doba nábehu T90 <0.1 ms
 • Univerzálne napájanie 20 V až 253 V AC/DC
 • Záruka 5 rokov
VariTrans P 43000
Cena od: 713,- EUR

VariTrans P 43000


Izolačný zosilňovač pre meranie jednosmerných prúdov ± 100 mA až ± 5 A
 • Kalibrované pevné alebo prepínateľné rozsahy
 • Skúšobné napätie až 15.0 kVac
 • Základná izolácia podľa EN 61010-1 až 3600 Vac/dc
 • Izolácia podľa EN 50124-1 o koordinácii izolácie dráhových zariadení až 3600 Vac/dc
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 1800 Vac/dc
 • Chyba prenosu iba < 0,3% z rozsahu
 • Výstupy ± 20mA, ± 10V alebo 4…20 mA
 • Verný prenos dynamických signálov, medzné frekvencie až 5 kHz
 • Špičkové potlačenie súhlasných signálov CMRR > 150 dB
 • Špičkové potlačenie prenosu interferencií T-CMR > 115 dB
 • Veľmi krátka doba nábehu T90 <0.1 ms
 • Univerzálne napájanie 20 V až 253 V AC/DC
 • Záruka 5 rokov
ProLine P 44000
Cena od: 597,- EUR

ProLine P 44000


Prevodník Pt100 s galvanickým oddelením až 6 kV
 • Pre teplotné čidla Pt100 s 2- alebo 4-vodičovým pripojením
 • Základná izolácia až 6 kVac/dc
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa ČSN EN 50178 až 2,5 kVac/dc
 • Vhodný pre meranie teplôt vinutia generátorov, motorov a transfromátorov
 • Napájanie 20…253 Vac/dc
 • Záruka 5 rokov

  Meranie teploty vinutia vysokonapäťových motorov - video (anglicky)
Bočníky 60mV
Cena od: 30,- EUR

Bočníky 60mV


Bočníky pre meranie proudov 10A až 8000A
 • Dodáva sa ako príslušenstvo k oddeľovačom VariTrans
 • Trieda presnosti 0.5, voliteľne 0.1
 • MTBF 96 rokov na celý merací reťazec
 • Záruka 5 rokov

  Vhodné oblasti použitia:
 • Fotovoltaika
 • DC-zdroje pre hromadnú dopravu
 • Meranie prúdov motorov a generátorov
 • Zvarovacia technika