Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Galvanické oddeľovače | Izolačné zdroje
BL 560
Cena od: 144,- EUR

BL 560


Izolačný zdroj pre napájanie dvojvodičových prevodníkov
 • Modul pre napájanie a galvanické oddelenie signálu dvojvodičového prevodníka
 • Vstup 4...20 mA, výstup 4...20 mA, napájacie napätie 16,5 V
 • Chyba prenosu < 0,25 %
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Skúšobné napätie 510 V~
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 150 Vac/dc
 • Pomocné napájanie 24 Vdc
 • Montáž na DIN lištu, šírka len 6 mm,
  (umožňuje inštaláciu až 161 modulov na 1 meter DIN lišty)
 • Doba záruky 3 roky
IsoAmp PWR B10116

IsoAmp PWR B10116


Izolačný zdroj pre napájanie dvojvodičových prevodníkov
 • Modul pre napájanie a galvanické oddelenie signálu dvojvodičového prevodníka
 • Vstup 4...20 mA, výstup 4...20 mA
 • Chyba prenosu < 0,1 %
 • Obojsmerný prenos HART komunikácie (výstup 4...20 mA)
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Skúšobné napätie 510 V~
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 300 Vac/dc
 • Napájanie 24 Vdc
 • Montáž na DIN lištu, šírka len 6 mm,
  (umožňuje inštaláciu až 161 modulov na 1 meter DIN lišty)
 • Doba záruky 5 rokov
IsoAmp PWR A20100
Cena od: 214,- EUR

IsoAmp PWR A20100


Izolačný zdroj pre napájanie dvojvodičových prevodníkov
 • Modul pre napájanie a galvanické oddelenie signálu dvojvodičového prevodníka
 • Vstup 4...20 mA
 • Výstup nastaviteľný 0/4...20 mA alebo 0...10 V pomocí DIP prepínačov
 • Chyba prenosu < 0,1 %
 • Obojsmerný prenos HART komunikácie (výstup 4...20 mA)
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Skúšobné napätie 2,5kV~
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až do 300 Vac/dc
 • Napájanie 24 Vdc
 • Montáž na DIN lištu, šírka len 6 mm,
  (umožňuje inštaláciu až 161 modulov na 1 meter DIN lišty)
 • Doba záruky 5 rokov
WG 21
Cena od: 272,- EUR

WG 21


Izolačný zdroj do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
 • Modul pre napájanie a galvanické oddelenie signálu dvojvodičového prevodníka
 • Vstup 4...20 mA, výstup 4...20 mA
 • Chyba prenosu 0,2 % z meranej hodnoty
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Skúšobné napätie 4 kVac (voliteľne 10 kVac)
 • Pracovné napätie podľa EN 61010-1 až do 1000 Vac/dc
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až 600 do Vac/dc
 • Napájanie 90…253 Vac alebo 24 Vac/dc
 • ATEX certifikácia - II(1)G[EEx ia] IIC
 • Montáž na DIN lištu, šírka 35 mm
 • Doba záruky 5 rokov
ST 500

ST 500


Izolačný zdroj do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
 • Modul pre napájanie a galvanické oddelenie signálu prevodníka
 • Prepínateľné nastavenie vstupu a výstupu,
  výber medzi 0...20 mA,4...20 mA, 0…10 V a 2...10 V
 • Napájanie dvojvodičových aj trojvodičových prevodníkov
 • Chyba prenosu < 0,1 %
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Pracovné napätie do 500 V, skúšobné napätie 4 kV
 • Napájanie 100...265 Vac alebo 10,8...30 Vac/dc
 • Voliteľne ATEX certifikácia II (1) GD [EEx ia] IIC
 • Montáž na DIN lištu, šírka 22,5 mm
WG 25
Cena od: 224,- EUR

WG 25


Izolačný zdroj do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
 • Modul pre napájanie a galvanické oddelenie signálov dvojvodičového prevodníka,
  bez pomocného napájania - napájanie z výstupného prúdového okruhu
 • Chyba prenosu 0,2 % z meranej hodnoty
 • Trojbodové galvanické oddelenie vstup / výstup / napájanie
 • Skúšobné napätie 4 kVac (voliteľne 10 kVac)
 • Pracovné napätie podľa EN 61010-1 až do 1000 Vac/dc
 • Bezpečná (dvojitá) izolácia podľa EN 61140 až 600 do Vac/dc
 • ATEX certifikácia - II(1)G[EEx ia] IIC
 • Montáž na DIN lištu, šírka 35 mm
 • Doba záruky 5 rokov