Aktuality

Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.

Produkty | Regulačná technika | Základné priemyselné aplikácie | KS 42-1
KS 42-1
Cena od: 473,- EUR

KS 42-1


Univerzálny priemyselný regulátor v rozmerovom prevedení 96x96 mm
 • Vhodný pre reguláciu teploty, tlaku, hladiny a ďalších procesných veličín
 • Reléová, PID dvojstavová, trojstavová, trojstavová kroková alebo spojitá regulácia
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a linearizáciou
 • Procesné výstupy 3 relé alebo 2 relé a spojitý/logický výstup
 • Pomocný vstup pre externú žiadanú hodnotu alebo vykurovací prúd
 • Vzorkovací cyklus 100 ms, samooptimalizácia parametrov
 • Tlačidlo ruka / automat
 • Programátor so štyrmi segmentami a signalizáciou konca
 • Časovač s funkciami nábeh – výdrž
 • Voliteľne zdroj pre dvojvodičové prevodníky a komunikácia RS485 Modbus RTU
 • BluePort komunikačný port pre pripojenie konfiguračného programu BlueControl
Názov Stručný popis Objednávací kód Cena / ks
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-00000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-00000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-00000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-00000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-00000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-00000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-00000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-00000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-10000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-10000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-10000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-10000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-10000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-10000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-10000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-10000-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-0000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-0000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-0000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-0000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-0000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-0000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-0000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-0000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-1000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-1000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-1000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-1000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-1000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-1000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-1000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-1000D-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-0000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-0000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-0000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-0000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-0000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-0000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-0000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-0000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-1000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-1000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-1000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-1000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-1000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-1000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-1000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-1000E-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-0000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-0000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-0000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-0000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-0000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-0000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-0000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-0000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-1000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-1000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-1000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-1000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-1000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-1000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-1000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-1000F-000 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-00000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-00000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-00000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-00000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-00000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-00000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-00000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-00000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-10000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-10000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-10000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-10000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-10000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-10000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-10000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-10000-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-0000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-0000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-0000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-0000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-0000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-0000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-0000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-0000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-1000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-1000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-1000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-1000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-1000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-1000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-1000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-1000D-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-0000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-0000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-0000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-0000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-0000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-0000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-0000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-0000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-1000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-1000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-1000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-1000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-1000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-1000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-1000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-1000E-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-0000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-0000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-0000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-0000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-0000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-0000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-0000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-0000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-1000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-1000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-1000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-1000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-1000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-1000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-1000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-1000F-U00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-00000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-00000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-00000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-00000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-00000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-00000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-00000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-00000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-10000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-10000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-10000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-10000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-10000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-10000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-10000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-10000-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-0000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-0000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-0000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-0000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-0000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-0000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-0000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-0000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-1000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-1000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-1000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-1000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-1000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-1000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-1000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-1000D-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-0000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-0000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-0000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-0000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-0000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-0000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-0000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-0000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-1000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-1000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-1000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-1000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-1000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-1000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-1000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-1000E-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-0000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-0000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-0000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-0000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-0000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-0000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-0000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-0000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-100-1000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-110-1000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-101-1000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-111-1000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-102-1000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-112-1000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-103-1000F-D00 na vyžiadanie
KS 42-1 Univerzální průmyslový regulátor KS42-113-1000F-D00 na vyžiadanie
Ďalšie konfigurácie na dotaz.
Meno a priezvisko
Váš e-mail
Telefón
Názov produktu
Dotaz
Kontrolný kód (opíšte z obrázku)